DEDE58.COM演示站

时间:2018-01-01 01:52  编辑:admin

     
      《爸爸去哪儿》第一期录制完以后,neinei哭着跟爸爸说不想继续参加节目了老虎机娱乐网站,吴尊说节目组一开始只邀请了他和max,是neinei坚持要跟,但录制第一期就面临要跟爸爸分开的情况,录制结束后neinei哭了超过20次
     老虎机娱乐网站
     


     


     
标签: neinei   爸爸   录制  

热门标签